Stadshuset

Upprustning

Upprustning av Stadshusets park. Gångstråk, planteringar och gräsytor förbättrades. Syftet var att göra parken mer tillgänglig och trygg. I samarbete med MJ Contractor.