Farsta Flerbostadshus

Husgrund

Entreprenaden omfattade grund för ett ny producerad flerbostadshus i Farsta där VA, schakt isolering, armering samt betongsarbeten har utförts i samarbete med dåvarande Grävbolaget AB som idag heter Frijo AB. Beställaren av projektet var SKANSKA.