Västberga

Vägarbeten - Pågående Projekt

Gröndals har i samarbete med JVAB utfört vägarbeten för lokalväg samt gång- och cykelväg. Arbetet består av schaktning, VA, stensättning, läggning av kantsten och gatubelysning. Projektet beräknas vara klar Hösten 2018. Fler bilder kommer inom kort.