Scandic

Finplanering

Gröndals har i samarbete med JM Entreprenad AB utfört finplanering utanför Scandic Hotell i Kista. Projektet omfattade justering samt asfaltering av lokalgata, läggning av kantsten och en större stensättning av en serie designplattor/stenar i kombination med granittrappblock som skapar en spännande och levande yta.