BRF Lustigkullan

Finplanering

Gröndals har utfört VA- och finplanerings arbeten i anslutning till befintliga byggnader i bostadsrättsföreningen Lustigkullan. Arbetet har innefattas av läggning av Marksten, Smågatsten, Natursten samt byggnation av en mindre mur. Mindre buskar samt gräsytor har planterats om.