Schakt i Stockholm

Ett välgjort grundarbete är er absolut bästa investering. Finns det nån som vill lägga pengar på byggen och anläggningar som inte håller och snart behöver renoveras eller rent av göras om igen?

När ni anlitar oss kan ni känna er trygga med att få kunnig hjälp till projektets helhet samt ett resultat som säkert håller måttet. Vi har koll på alla uppdrags specifika krav liksom vi vet hur vi ska uppfylla dem alla på ett säkert, hållbart och ekonomiskt sätt. Vi utför alla typer av schakt och markarbeten i Stockholm för fastighetsägare och företag, oberoende av dess storlek och komplexitet.

Vad innebär schakt?

Schaktning är en av de mest centrala delarna av markarbeten och handlar först och främst om att skapa en fast och plan yta. Omfattningen av arbetet och hur djupt man behöver gräva avgörs i första hand av markens ursprungliga beskaffenhet och hur stor risk det är för tjäle. Det vill säga; desto längre ner det är till fastare mark och ju kallare klimat det är, desto djupare måste man också gräva. Under schaktningsarbetet gör man också ordning plats för kablar, dränering samt nödvändiga ledningar för avlopp och vatten. Kompletterande arbeten likt utgrävning kan i sin tur också utföras i samband med grävningen.

Ett arbete som kräver extra

För schakt krävs det att man anlitar ett kunnigt markföretag i Stockholm. Dels för att det krävs en hel del tyngre utrustning, men också för att det krävs kunskap för att veta vad som ska göras liksom hur det görs på rätt sätt. Finns det exempelvis mycket sten eller till och med berg på platsen blir det med ens mer komplicerat. Då krävs kanske även sprängning innan schaktningen.

För att man ska veta mer exakt vad man står inför bör man alltid inleda arbetet med en geotekniks undersökning där man ser närmre på vad som faktiskt finns där under markytan. Undersökningen visar på om det finns berg inunder, hur rördragningarna ser ut och om det finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till. Därefter kan man gå vidare med att projektera, sätta tidsplan, beräkna omfattning och uppskatta kostnaden.

Pris för schaktning

Det som först och främst påverkar priset är hur stor yta det är som ska schaktas, det vill säga hur många kvadratmeter som behöver grävas upp. Är marken sedan extra komplex med berg och stenar som kräver sprängning så kommer det höja priset ytterligare. Det är därför svårt att säga på rak arm vad schakt kostar, men vi kommer gärna ut för att räkna närmre på priset. Efter att ni beskrivit projektet och vi fått genomföra en markundersökning kan vi presentera en relevant lösning tillsammans med ett prisförslag.

Professionell schakt för er i Stockholm

Vänd er till oss på Gröndals så ser vi till så att ni får rätt start på ert projekt. Med rätt utrustning, spetskompetens och lång erfarenhet i markbranschen levererar vi er all hjälp ni behöver där vi följer med från projektering till färdig slutprodukt. Med fokus på kvalitet och service skapar vi lösningar som möter alla era behov och som tjänar sitt syfte långt in i framtiden.

Anbudsförfrågan
Alla fält är obligatoriska