Dränering i Stockholm

Oavsett husgrund är det viktigt att man har en fungerande dränering, utformade efter befintliga markförhållanden och grundens specifika egenskaper.

Utan ökar risken för att den vittrar sönder eller att källaren svämmas över. Med för hög lutfuktighet kan också husdelen ovan markytan påverkas och i värsta fall drabbas av mögel.

Kan du se fuktgenomslag på dina källarväggar, luktar det unket eller vet du kanske till och med med dig att det var länge sedan huset dränerades? Vänta inte för länge utan kontakta oss direkt innan problemen växt sig större och betydligt mer kostsamma. Vi vidtar adekvat åtgärder för hemmets fortsatta välmående och ser till så att jobbet utförs såväl säkert som effektivt.

Hur fungerar det?

I marken som omger din fastighet finns både lerjord och vatten som oavbrutet påfrestar och ”attackerar” husgrunden med fukt. Utan en bra dränering kommer fukten ha fri väg att tränga in i väggarna där den sedan föder problem och skador såväl inne som i övrig huskonstruktion. Vid en dränering gräver vi upp kring grunden för att sedan lägga ner dräneringsrör vars uppgift är att leda bort allt vatten från huset. Efter att vi grävt upp börjar vi med att se över husväggarna för att kontrollera om det finns sprickor eller skador som bör åtgärdas innan vi går vidare. Nästa steg är att värmeisolera grunden och driva ut eventuell fukt. Nu läggs rören ner i marken och därefter ser vi till så att det blir ordentligt isolerat. Vi arbetar oavkortat med isodrän vilket är en multiprodukt som her flera skyddande funktioner. Isodrän-skivan har en hög värmeisolering, dränerande förmåga och är kappilarbrytande vilket innebär att ingen fukt kommer kunna sugas in från jord till källarväggen.

Innan vi lämnar återställer vi givetvis tomten så gott det går. Med en bra dränering har du tagit ett stort steg för fastighetens välmående, men det finns mer att hålla koll på i syfte att gälla väggarna torra. Stuprännorna och ränndalarna på taket exempelvis. Även dessa kan sättas igen av löv, smuts och grenar eller spricka så att de inte fungerar optimalt. Vi kontrollerar dem i samband med din dränering Stockholm, men ta gärna också för vana att rensa dem regelbundet, gärna en gång per år.

När är det dags för en dränering?

Ett exakt tidspann mellan dräneringarna är svårt att ge då det beror på en rad olika faktorer. Endel säger att en dränering klarar sig omkring 10-15 år medan andra i sin tur anser att en omdränering ska ske efter ungefär 20-50 år. Det allra bästa är helt enkelt att man känner sig för och kontrollerar hur fastigheten faktiskt verkar må. Tycker du att källaren känns kall och rå? Tycks kartonger som placerats där nere bli fuktiga, torkar tvätten dåligt eller finns det direkt synliga problem? Det kan exempelvis finnas fläckar på väggar och i tak, färg som flagnar, ni kanske har mögelproblem eller så är dina familjemedlemmar konstant förkylda? Allt sånt kan indikera på att det blivit dags att se över dräneringen. Känner du dig osäker på huruvida du borde dränera om din fastighet så kan vi givetvis komma ut för en konsultation där vi kontrollerar det nuvarande skicket. Efter att ha sett över grunden ger vi förslag på relevanta åtgärder och om vi bedömer det behövligt hjälper vi dig självklart med dräneringens helhet.

Varför måste den göras om?

När man gör en omdränering så gräver man återigen upp kring huset för att lägga ner nya rör och bättra på det befintliga fuktskyddet på källarvägg och betongplatta. Detta för att rören som ska leda bort allt grundvatten kring husväggen med tiden kan bli igensatta av smuts och jord vilket då försämrar effekten. I vissa fall kan det räcka med att spola rent dem, men vill man vara säker för framtiden kan det vara läge att investera i helt nya. Ytterligare anledning till att man kan behöva göra om sin dränering är att normer och regler ändras med tiden varpå den befintliga kanske inte alls är optimal i dagsläget. Förr placerades exempelvis dräneringsrören närmre markytan än de görs idag. Något man ändrade efter att man insett att de låg för högt för att kunna leda bort allt grundvattnet så att stora ängar ändå lyckades tränga in i huskontruktionen.

Med vår hjälp

Dränering är ett omfattande arbetet som en privatperson sällan bör ge sig på själv. Allt grävande kring en husgrund bör utföras fackmannamässigt av en kunnig entreprenör som vet vad som ska göras och hur det blir utfört korrekt. Dels för att en lekman kan ha svårt att förutse problemen som i värsta fall kan uppstå, men också för att det är långt ifrån riskfritt att stå nere på botten med så stora mängder jord intill sig. Olyckor har hänt förr och i värsta fall kan det gå riktigt illa.

Se till så att arbetet blir rätt från början och kontakta oss på Gröndals. Med vår hjälp kommer din dränering bli både effektivare liksom säkrare utförd med ett resultat som garanterat uppnår kraven. Efter noggrann analys väljer vi den mest lämpade metoden för uppgiften med hänsyn till såväl fastighet som mark och övriga förutsättningar.

Rätt hjälp för din dränering i Stockholm

Det kan kännas påfrestande att dränera, men att vänta för länge kan leda till betydligt mycket otrevligare och mer kostsamma åtgärder. Har du frågor, vill du ta del av vår offert eller boka tid för dränering direkt? Tveka inte utan ring eller fyll i vårt kotaktformulär så sätter vi in rätt insatser i förhållande till din fastighet och dina personliga önskemål.

Anbudsförfrågan
Alla fält är obligatoriska